Search

Mokasíny s bočním švem

Mokasíny s bočním švem jsou původním mokasínů na Velkých pláních. Článek analyzuje původ, oblast a období rozšíření, konstrukci a zdobení. Součástí článku je i návod na výrobu.

Původ, doba a oblast rozšíření

Mokasíny s bočním švem jsou nejstarším známým typem mokasínů z Velkých plání. Geograficky byl tento styl mokasínů rozšířen minimálně v západnější části severních a centrálních plání. Zcela jistě jej používaly kmeny Vran, Černonožců, Lakotů, Šošonů, Ploskohlavců, Assiniboinů, Šajenů, Mandanů, Hidatsů a většina kmenů z oblasti Kolumbijské plošiny.

Letící orel, mandanský válečník na obraze Karla Bodmera ze 30. let 19. století. Na nohou má mokasíny s bočním švem a se vzorem klíčové dírky. Podobný pár mokasínů patřil slavnému mandanskému náčelníkovi Mato Tope. Získal je princ Maxmillian z Wiedu a nyní jsou uloženy Linden muzeu ve Stuttgartu.
Letící orel, mandanský válečník na obraze Karla Bodmera ze 30. let 19. století. Na nohou má mokasíny s bočním švem a se vzorem klíčové dírky. Podobný pár mokasínů patřil slavnému mandanskému náčelníkovi Mato Tope. Získal je princ Maxmillian z Wiedu a nyní jsou uloženy Linden muzeu ve Stuttgartu.

Podle některých hypotéz se mokasíny s bočním švem rozšířily na Velké pláně z oblasti Kolumbijské plošiny. Dobově předcházely typ dvoudílných mokasínů, kterým byly postupně nahrazeny. Během první a na počátku druhé poloviny 19. století (ale pravděpodobně i mnohem dříve) byly mokasíny s bočním švem jediným typem obuvi výše uvedených kmenů. Během 60. let 19. století začaly mokasíny s bočním švem postupně vycházet z módy, jelikož začaly být nahrazovány modernějším typem dvoudílných mokasínů.

Mokasíny s bočním švem zdobené ursoními ostny a korálky pony beads.
Mokasíny s bočním švem zdobené ursoními ostny a korálky pony beads.

Konstrukce

Konstrukčně jsou mokasíny s bočním švem poměrně jednoduché. Každá mokasína sestává z jediného kusu většinou velmi silné a pevné kůže (ve většině případů bizoní). Střih je patrný z obrázků níže. Mokasíny se sešily nejprve po straně. Pak se obrátily a sešil se patový šev. Přečnívající kůže na patě se pak mohla zahnout a přišít, nebo nastřihnout do požadovaného tvaru (viz obrázek níže). Ze způsobu zpracování přebývající kůže na patě pak bylo většinou možné určit, o jaký kmen se jedná.

Mokasíny s bočním švem - střih.
Mokasíny s bočním švem - střih.

Vlastnosti

Konstrukčně jsou mokasíny s bočním švem poměrně jednoduché. Každá mokasína sestává z jediného kusu většinou velmi silné a pevné kůže (ve většině případů bizoní). Střih je patrný z obrázků níže. Mokasíny se sešily nejprve po straně. Pak se obrátily a sešil se patový šev. Přečnívající kůže na patě se pak mohla zahnout a přišít, nebo nastřihnout do požadovaného tvaru (viz obrázek níže). Ze způsobu zpracování přebývající kůže na patě pak bylo většinou možné určit, o jaký kmen se jedná.

Podrážka originálních mokasínů s bočním švem z měkké jelenice. National Museum of Natural History.
Podrážka originálních mokasínů s bočním švem z měkké jelenice. National Museum of Natural History.

Běžnější praxí bylo prošlapané mokasíny vyhodit a pořídit si nové. Na mokasíny s bočním švem se proto pohlíželo jako na spotřební zboží. Životnost takových mokasínů byla řádově několik málo dní. Když se vydali bojovníci na válečnou výpravu, brávali si takových mokasínů s sebou vždy několik párů do zásoby.

Kapitáni Merewieth Lewis s Williamem Clarkem, jejichž muži také nosili mokasíny s bočním švem si poznamenali do deníku, že při špatném terénu prošlape muž jedny mokasíny za tři dny, v příznivém terénu pak mokasíny vydrží až deset dní.

Originální mokasíny s bočním švem s dodatečně našitou podrážkou ze surové bizoníkůže. Toto opatření sloužilo k prodloužení životnosti mokasínů.
Originální mokasíny s bočním švem s dodatečně našitou podrážkou ze surové bizoníkůže. Toto opatření sloužilo k prodloužení životnosti mokasínů.

Obchod

Mokasíny s bočním švem byly běžnou obuví také pro mnohé bělochy, kteří se vyskytovali v oblasti centrálních či severních plání, zejména pak lovců kožešin neboli horalů (mountainman). Horalé nakupovali mokasíny od indiánů ve velkém množství, často se jednalo o stovky párů pro větší lovecké výpravy.

Běžnou praxí bylo, že indiánky sešily pouze boční šev a patu nechaly otevřenou. Každý lovec totiž měl jinak velkou nohu. Bílí lovci si pak mohli paty dodatečně došít přímo na noze, vždy každý přesně podle své velikosti.

Mokasíny s bočním švem z Bernisches Historisches Museum ve Švýcarsku. Mokasíny jsou nedokončené a evidentně byly určené na prodej, aby si je nový majitel přizpůsobil na velikost své nohy.
Mokasíny s bočním švem z Bernisches Historisches Museum ve Švýcarsku. Mokasíny jsou nedokončené a evidentně byly určené na prodej, aby si je nový majitel přizpůsobil na velikost své nohy.

Zdobení

Některé mokasíny s bočním švem mohly být nádherně zdobené. Takové si pak jejich majitel velmi šetřil na slavností chvíle. Zdobené mokasíny také mohly být předmětem daru, nebo mezikmenového obchodu.

Zdobení mokasínů vždy záviselo na konkrétním kmeni či kulturní oblasti a také na vkusu té či oné umělkyně (zdobení prováděly vždy ženy).

Velmi běžným typem zdobení byla řada řadového stehu vedoucí nad bočním švem. Často byla zdobená oblast nártu. Ta mohla být vyšita celá, nebo jen její část. Velmi časté bylo zdobení nártu motivem tzv. „klíčové dírky“, rozety s přiléhajícím lichoběžníkem. Jiným typem zdobení byly linky probíhající příčně k nártu. Ty mohly být vyvedeny korálky nebo ursoními ostny.

Mokasíny s bočním švem zdobené ursoními ostny a pony beads. Získáno poručíkem G.K.Warrenem ve vesnici Bruleů v roce 1856. Lakotové.
Mokasíny s bočním švem zdobené ursoními ostny a pony beads. Získáno poručíkem G.K.Warrenem ve vesnici Bruleů v roce 1856. Lakotové.
Mokasíny s bočním švem zdobené ursoními ostny a pony beads. Pravděpodobně Vrány. National Museum of American Indian.
Mokasíny s bočním švem zdobené ursoními ostny a pony beads. Pravděpodobně Vrány. National Museum of American Indian.
Mokasíny s bočním švem zdobené ursoními ostny, proplétanou technikou. Schochova sbírka, Bernisches historisches museum.
Mokasíny s bočním švem zdobené ursoními ostny, proplétanou technikou. Schochova sbírka, Bernisches historisches museum.

Zimní mokasíny s bočním švem

Zimní mokasíny měly téměř stejný střih, jako jejích letní varianta, rozdíl byl v tom, že se použila kožešina místo usně (nejčastěji bizon). Mokasína se musela nastřihnout pouze o něco větší, jelikož bizoní chlup zabere nějaký prostor. Mokasíny se vždy sešívaly chlupem dovnitř.

Zimní mokasíny s bočním švem, vyrobené z bizoní kožešiny sešité chlupem dovnitř. National Museum of Natural History.
Zimní mokasíny s bočním švem, vyrobené z bizoní kožešiny sešité chlupem dovnitř. National Museum of Natural History.

Návod na výrobu

Střih

Nejdůležitější je mít kvalitní střih. Doporučuji začít s papírovým a poté střihem z látky (odřezky sukna, flauše a podobně). Lepší je silnější látka, která bude „simulovat“ sílou materiálu jelenici. Rozhodně nepoužívejte bavlnu a podobně. Teprve až budete mít odzkoušený střih z látky, můžete se pustit do stříhání jelenice.

Střih mokasínů s bočním švem není složitý, ale ani jednoduchý, pokud ho chcete mít udělaný kvalitně.

 • Obkreslete si na papír chodilo (tužku držte kolmo k papíru)
 • Vyznačte si nejširší bod šlapky, zpravidla je to v místě malíčku (viz obrázek)
 • Zarovnejte linii (jako na obrázku)
 • Vystřihněte
 • Na další papír (dostatečně veliký) si narýsujte středovou linii
 • Přiložte vystřiženou šlapku tak, aby byla vnitřní linie chodidla rovnoběžná se středovou linií, asi 1cm až 15 mm od ní
 • Udělejte oblouk kolem oblasti prstů od středové linie až k vyznačenému bodu u malíčku, a to tak aby byl cca 15 mm od linie oblouku prstů
 • Narýsujte kolmici ke středové linii tak, aby probíhala cca 25 mm od paty
 • Poslední čáru, od malíčku (nejširšího místa šlapky) až k patové kolmici můžete udělat rovnoběžnou se středovou linií, nebo mírně šikmou (rozšiřující se směrem k patě)
 • Vystřihněte vnější část mokasíny, přehněte přesně podle středové linie a vnější linii přeneste na papír
 • Vystřihněte zbytek střihu (střih je osově symetrický)
 • Nyní zbývá dokreslit rozparek, jeho střed bývá většinou přesně uprostřed mokasíny (jak vertikálně tak i horizontálně), ale mohou existovat individuální odchylky, které je možné doladit později

Základ střihu máte hotový.

Ještě jej zbývá „doladit“ a k tomu se ideálně hodí látka. Obkreslete si střih na látku, vystřihněte, včetně nártového rozparku a sešijte boční šev. Nasaďte látku na nohu a prozkoumejte, jak moc střih sedí nebo nesedí. Zatím neřešte patu, jenom oblast prstů, bok a rozparek. Pokud je někde mokasína volná nebo těsná, upravte adekvátně střih tak, aby dokonale seděl. Většinou s touto fází nebývá moc problémů.

Zbývá uzavřít patu. Doporučuji toto udělat na látkovém prototypu a až definitivní tvar pak přenést na kůži.

Nejprve si vyznačte oblouček podle paty, na té části, která leží na zemi, od středu paty na každou stranu cca 3-4 cm a vystřihněte. Dostřihněte boky a sešijte patu tak, aby dokonale seděla. Není to zase tak složité, jak se zdá. Na některých mokasínech se ještě do patového švu vkládaly malé „anténky“ nebo jiné tvary.

Až budete se střihem zcela spokojeni, můžete jej zase rozpárat a uschovat jako šablonu, případně si jej můžete zpětně překreslit na papír.

Rady pro samotnou výrobu

 • Na výrobu budete potřebovat kvalitní, silnější jelenici, ideálně mozkem činěnou. Nepoužívejte slabou nebo příliš tuhou kůži.
  Pokud budete chtít mít mokasíny vyšívané, výšivka se většinou dělá před sešitím.
 • Mokasíny se šijí na ruby, po sešití se obrátí. Švy je možné navlhčit, budou pak krásně hladké a nebudou vytvářet hrb.
  Nejprve se klasicky sešije boční šev, potom se došije pata. Nejprve část šlapky a nakonec patový vertikální šev. I pata se šije naruby, pak se mokasína obrátí.
 • Pokud jste nějak neupravovali střih, boční hrany mokasíny se směrem dozadu k patě zvyšují. Můžete to tak nechat (na originálech je to vidět), nebo může hranu zastřihnout tak, aby byla vodorovná. Obě varianty jsou možné.
 • Další prací je přišití jazyku. Jazyk měl ve starých dobách různý tvar, od lichoběžníku, přes obdélník, trojúhelník až po rozeklaný jazyk. Většinou byl jazyk vystřižen ze samostatného kusu kůže, nicméně někdy byl integrální součástí hlavního střihu.
 • Posledním krokem je připevnění tkaničky, jelenicového řemínku na zavazování. Řemínek je dobré navlhčit a vytáhnout. Také by měl být dostatečně silný, aby se nepřetrhl. Řemínek se protáhne několika dírkami které probíhají mokasínou vodorovně v oblasti kotníku. Řiďte se podle originálů. Tkaničky by měly vycházet v bodech, kde jsou přišité okraje jazyka.
Replika mokasínů s bočním švem (autor článku).
Replika mokasínů s bočním švem (autor článku).

Poznámky

 • Uvedený střih je do určité míry zjednodušen. Domnívám se, že ve skutečnosti totiž vnitřní linie šlapky není rovnoběžná se středovou linií střihu, nýbrž je pata vykloněná směrem ven. Jelikož jsem vyrobil poměrně hodně mokasínů s bočním švem a hodně jsem experimentoval se střihem, časem jsem na tuto „vychytávku“ přišel. Ovšem to už je „vyšší dívčí“. Kdo bude mít zájem, tak si sám se střihem pohraje a doladí si jej podle svých možností a představ. Pro většinu táborníků bude uvedený střih plně dostačující.
 • Na webu existuje několik návodů na výrobu mokasínů s bočním švem, včetně několika videí na Youtube, takže je můžete prozkoumat.
 • Zimní mokasíny s chlupem uvnitř mají úplně stejný střih. Jenom je třeba jej udělat adekvátně větší, jelikož chlupy zaberou nějaké místo.
Replika mokasínů s bočním švem (autor článku).
Replika mokasínů s bočním švem (autor článku).