Search

Motýlci – ozdoba vlasů ze severních plání

"Motýlci" jsou označení pro indiánské párové ozdoby hlavy. Tyto ozdoby byly populární v 1. polovině 19. století mezi mnoha kmeny severních plání. Připevňovali se k malým copánkům v oblasti spánků nebo na okraji čela a zajišťovali se dřevěnými jehlicemi. V 2. polovině 19. století u většiny kmenů vyšli z módy. Vraní indiáni je však používali i nadále a používají je dodnes.

Záliba ve zdobení vlasů nejrůznějšími ozdobami a přívěsky je společná celému lidstvu již od pravěku. V některých indiánských hrobech starých více než dva tisíce let byly nalezeny kostice, trubičky vyřezané z mušlí, které se navlékaly na pramínky vlasů a sloužily jako cenné ozdoby.

V dnešním článku se ale hodlám věnovat specifickému druhu ozdoby, který se v angličtině označuje jako „hair bow“, český ekvivalent však neexistuje, a tak jsem navrhl, aby se ozdobě říkalo „motýlek“, kterého svým tvarem připomíná.

Dvě vrány, náčelník kmene Hidatsů na malbě Georgea Catlina. Malba pochází z roku 1832.
Dvě vrány, náčelník kmene Hidatsů na malbě Georgea Catlina. Malba pochází z roku 1832.

Popis

Motýlek, nebo motýlci (většinou se používaly v páru) jsou ornamenty veliké asi 10 cm, vyřezané každý u jednoho kusu surové kůže. Každý má tvar dvou lichoběžníků spojených úzkým pruhem kůže. Každý lichoběžník je ozdoben korálky, ostny nebo kelnatkami. Kolem nejužší části motýlka je omotán mosazný drát nebo plech.

Součástí každého motýlka je dřevěná jehlice, kterou je možné vsunout do střední části z plechu nebo drátu. Motýlci se připevňují do vlasů tak, že se uplete malý copánek, většinou v oblasti čela či spánku. Copánek se prostrčí střední částí motýlku a zajistí dřevěnou jehlicí, aby nesklouznul.

Originální motýlci kmene Vran z roku cca 1860. BBHC.
Originální motýlci kmene Vran z roku cca 1860. BBHC.
Assiniboinský náčelník Hlava holubího vejce na obraze Georga Catlina z roku 1832.
Assiniboinský náčelník Hlava holubího vejce na obraze Georga Catlina z roku 1832.

Původ a datace

Původ těchto ozdob je nejasný. Pravděpodobně se vyvinuly z nějakých jednodušších ozdob. Dobu rozšíření také nelze s přesností určit, nicméně v době, kdy indiány maloval George Catlin a Karl Bodmer (30. léta 19. století) již byli motýlci běžně rozšířenou ozdobou. Okruh kmenů, které používaly motýlky byl poměrně široký a zahrnoval velkou část severních a částečně i centrálních plání. Motýlci se objevují u takových kmenů jako jsou Súové, Vrány, Mandani, Hidatsové, Assiniboinové, Černonožci a další.

Dva medvědi, náčelník kmene Janktonajských Súů na dobové fotografii z roku 1872. Motýlci byli u Nakotů v tomto období již vyšlí z módy a mohli se tak objevovat jen u některých staromilců.
Dva medvědi, náčelník kmene Janktonajských Súů na dobové fotografii z roku 1872. Motýlci byli u Nakotů v tomto období již vyšlí z módy a mohli se tak objevovat jen u některých staromilců.
Indiánský válečník ze severních plání na obraze A.J.Millera z roku 1837.
Indiánský válečník ze severních plání na obraze A.J.Millera z roku 1837.

Pokud porovnáme Catlinovy a Bodmerovy obrazy s fotografiemi z druhé poloviny 19. století, lze si snadno všimnout, že motýlci zřejmě vyšli z módy, jelikož je jejich použití mnohem sporadičtěji. U některých kmenů zmizely tyto ozdoby zcela a nenávratně, u některých kmenů se udržely, ovšem ve změněné podobě. Zejména se jedná o Vrány.

Létající válečný orel, prominentní válečník Mandanů na malbě Karla Bodmera.
Létající válečný orel, prominentní válečník Mandanů na malbě Karla Bodmera.
Vlčí dítě, válečník kmene Černonožců na malbě Karla Bodmera.
Vlčí dítě, válečník kmene Černonožců na malbě Karla Bodmera.

Motýlci u Vran

Vrány si tento módní doplněk, na rozdíl od ostatních kmenů zachovaly a učinily z něj nástroj vlastního sebevymezení. Fotografií Vran s motýlky ve vlasech existuje celá řada. Na rozdíl od motýlků, které je vidět na obrazech ze 30. let přibylo použití tzv. „antén“. Antény jsou vlastně prodloužené dřevěné fixující jehlice, ozdobené pery dravců, nebo i cizokrajných ptáků, jako je například páv a další. Antény mohly být použity na obou motýlcích nebo jenom na jedné straně

Dalším rozdílem jsou závěsy, které se připevňovaly k motýlkům. V dřívějších dobách se vyráběly hlavně z kelnatek, později spíše z kostic. Jak se zdá, tak se změnila i velikost motýlků, a to tak, že ty později vyrobené jsou i o něco větší.

Mladý válečník kmene Vran na obraze George Catlina. Ve vlasech má typické motýlky.
Mladý válečník kmene Vran na obraze George Catlina. Ve vlasech má typické motýlky.
Skvrnitý zajíc z kmene Vran na dobové fotografii E.Curtise.
Skvrnitý zajíc z kmene Vran na dobové fotografii E.Curtise.
Vlaštovka, bojovník kmene Vran na fotografii E.Curtise.
Vlaštovka, bojovník kmene Vran na fotografii E.Curtise.
Kouzelná Vrána, mladý válečník kmene Vran na dobové fotografii roku 1880. Jeho motýlci jsou novější variantou, závěsy jsou vyrobeny z kostic.
Kouzelná Vrána, mladý válečník kmene Vran na dobové fotografii roku 1880. Jeho motýlci jsou novější variantou, závěsy jsou vyrobeny z kostic.
Železný býk z kmene Vran s manželkou na dobové fotografii z roku 1873.
Železný býk z kmene Vran s manželkou na dobové fotografii z roku 1873.
Válečník kmene Vran na dobové fotografii E.Curtise.
Válečník kmene Vran na dobové fotografii E.Curtise.

Výroba

K výrobě vlastních motýlků jsem si vytvořil vlastní předlohu, návrh. Chtěl jsem, aby ozdoba byla použitelná jak ve starší (cca 30. léta) tak i novější (70. léta) době. Základ je univerzální a je tvořen dvěma vyřezanými motýlky ze surové bizoní kůže (síla cca 2 mm). Kůži jsem zvolil záměrně silnější, aby držela tvar a nedeformovala se.

Šablona korpusu motýlků vyrobená z papíru.
Šablona korpusu motýlků vyrobená z papíru.
Předkreslení na bizoní rawhide.
Předkreslení na bizoní rawhide.
Vyříznuté korpusy motýlků.
Vyříznuté korpusy motýlků.

Výroba závěsů

Další fází bylo vytvoření závěsů. Ty jsou tvořeny silnou bizoní šlachou, na kterou jsou navlečené kelnatky v kombinaci s ruskými korálky (russian beads). Korálky jsou originály z první poloviny 19. století. Konec závěsů je tvořen kousky hranostají kožešinky (na obě ozdoby padl celý mozkem činěný hranostaj), koňskými žíněmi obarvenými na červeno a mosaznými rolničkami, které jsou sice novodobé repliky, ale s pracně provedenou oxidační patinou, aby vypadaly co nejdobověji.

Závěsy bylo nutné pověsit na motýlky ještě dříve, než jsem začal se zdobením hlavních ploch, jelikož pozdější připevnění není možné.

Vytvoření závěsů a jejich připojení ke korpusu.
Vytvoření závěsů a jejich připojení ke korpusu.
Detail připojení obarvených koňských žíní pomocí bizoní šlachy.
Detail připojení obarvených koňských žíní pomocí bizoní šlachy.

Vytvoření středového válce

Další prací bylo vytvoření středového válce. Zde existuje několik možností. Nejčastěji se k tomuto účelu používal mosazný nebo měděný drát. Použil jsem mosazný drát o síle cca 1,6 mm, který se dá koupit na trhu. Indiáni většinou drát omotali kolem trubičky či hůlky v průměru kolem 8-10mm, čímž vytvořili válec, respektive spirálu. Já jsem omotával drát přímo na surovou kůži a to tak, že jsem rozřízl dřevěnou hůlku o průměru 8mm na půlky. Obě půlky jsem přiložil ke středové části surovin a omotal drátem. Tím jsem vytvořil středový tunel.

V některých případech indiáni použili k vytvoření tunelu mosazný plech nebo trubičku. V některých případech použili prázdnou mosaznou nábojnici, ze které předtím uřízli dno. Motýlek prošel trubičkou tak, že se namočil do vody až změkl, pak se nasunul do trubičky a nechal uschnout. Je to jednoduchý ale funkční trik.

Vytvoření středového válce z drátu a připevnění kousku červeného vlněného sukna.
Vytvoření středového válce z drátu a připevnění kousku červeného vlněného sukna.

Zdobení lichoběžníků

Následuje zdobení obou větších částí motýlku. Nejlépe vypadá ozdobení kelnatkami, což bylo také nejběžnější. I já zvolil tuhle atraktivní variantu. Kelnatky je třeba vybrat takové, které mají právě vhodnou velikost. Kelnatky jsem pak přichytil velmi silnou bizoní šlachou. Indiáni v některých případech používali k ozdobě i korálky, nejčastěji pony beads, někdy i ostny. Jako další prvek zdobení jsem vybral kousíčky šarlatového sukna a modrých pony beads (staré originály). Vše je přichyceno šlachou, kromě látky, která je přichycena lněnou nití.

Připevňování kelnatek pomocí bizoní šlachy.
Připevňování kelnatek pomocí bizoní šlachy.
Připevňování kelnatek je hotové.
Připevňování kelnatek je hotové.

Výroba fixačních jehlic

Poslední prací byla výroba fixačních jehlic. Obě jsou vyrobeny ze svídy krvavé, vyřezané a vyhlazené do přesného tvaru. Pera pocházejí z dravců a chmýřová pera ze skalního orla jsou obarvena přírodními barvivy. Pera jsou k dřevěným jehlicím připevněna klihem a bizoní šlachou.

V případě potřeby je možné fixační jehlice nahradit mnohem menšími, které nevyčuhují nad povrch motýlků, takže nejsou vidět. Takové, jaké se většinou používaly ve starší době. Takto je možné ozdobu používat na různá období, vždy podle potřeby, pouze stačí používat různé jehlice.

Příprava per k upevnění na dřevěné jehlice.
Příprava per k upevnění na dřevěné jehlice.
Hotové jehlice.
Hotové jehlice.

Hotoví motýlci

Motýlci, hlavní část.
Motýlci, hlavní část.
Hotoví motýlcí, celkový pohled.
Hotoví motýlcí, celkový pohled.
Detail závěsu. Hranostají kožešinky.
Detail závěsu. Hranostají kožešinky.
Detail závěsu. Kelnatky a originální tzv. ruské korálky z 19. století.
Detail závěsu. Kelnatky a originální tzv. ruské korálky z 19. století.
Motýlci v akci. Autor článku s vlastoručně vyrobenými motýlky na Československém táboře v roce 2012.
Motýlci v akci. Autor článku s vlastoručně vyrobenými motýlky na Československém táboře v roce 2012.

Zajímavost

Vraní indiáni používají motýlky dodnes. K vidění jsou například na každoročním indiánském setkání Crow Fair v rezervaci Vraních indiánů v Montaně.

Dva Vraní indiáni na slavnosti Crow fair v roce 2015. Oba mají na sobě motýlky, i když v poněkud pozměněných proporcích, oproti původní verzi z Catlinových a Bodmerových obrazů.