Search

Články

Rubrika: Ozdoby hlavy

Několik ukázek perforovaných a rytých broží různých typů

Stříbrné ozdoby používané Indiány oblasti Východních lesů

Ozdoby z mincovního stříbra, původně vyráběné pro Indiány bílými stříbrotepci na objednávku kožešinových společností, se staly dominantním prvkem módní estetiky a statutárním symbolem etnik skoro celé východní poloviny severoamerického subkontinentu. Někteří Indiáni, zejména Irokézové, se postupně také naučili jejich výrobě.

Motýlci – ozdoba vlasů ze severních plání

“Motýlci” jsou označení pro indiánské párové ozdoby hlavy. Tyto ozdoby byly populární v 1. polovině 19. století mezi mnoha kmeny severních plání. Připevňovali se k malým copánkům v oblasti spánků nebo na okraji čela a zajišťovali se dřevěnými jehlicemi. V 2. polovině 19. století u většiny kmenů vyšli z módy. Vraní indiáni je však používali i nadále a používají je dodnes.

Péřové čelenky indiánů Velkých plání

Čelenky z orlích per patří k nejnápadnějším atributům indiánů Velkých plání. Nebyly pouhou ozdobou, ale především ukazatelem společenského statusu. Dělily se na dva typy, na klasické a stojaté čelenky. Nejčastěji se vyráběly z per Orla skalního, kterého lovili lovci v tzv. “orlích jámách”.