Search

Články

Rubrika: Týpí a vybavení

Kožená lakotská týpí na malbě Karla Bodmera ze 30. let 19. století.

Indiánské týpí v bizoních dobách

Týpí je typickým stanem kočovných indiánských kmenů Velkých plání a přilehlých oblastí. Je uzpůsobeno ke kočovnému způsobu života. Lze jej rychle postavit i zbourat a dá se transportovat za pomocí koní. Uvnitř se dá rozdělat a udržovat oheň. SKládá se z dřevěných tyčí poskládaných do kužele a z pláště. Za součást týpí je ještě považována vnitřní plachta – lining.

Interiér kmene Vran z rezervačního období. Foto Fred Miller. Vpravo je odkládací trojnoha. Na jiných dobových fotografiích jsou vidět podobné.

Interiér týpí v bizoních dobách

Na světě existuje jenom málo táborníků, kteří mají byť minimální představu, jak vypadaly interiéry týpí v bizoních dobách a ještě méně je těch, kteří v takto vybavených týpí skutečně táboří. Jak tedy vypadal interiér indiánského týpí v předrezervační době?

Provizorní přístřešky a stínítka na Velkých pláních

Stavba dočasných přístřešků a stínítek byla na Velkých pláních v bizoních dobách běžná. Stavěli je jak indiáni, tak i běloši. Cílem těchto přístřešků byla ochrana před prudkým sluncem, nebo naopak před deštěm.

Lenošky

Proutěné lenošky neodmyslitelně patří k vybavení týpí. Existovalo několik tribálních stylů, které známe převážně z rezervačního období

Parfleše – schránky ze surové kůže

Schránky z nevydělané kůže jsou spjaty především s kulturami indiánů plání 18. a 19. století. Časté přesuny tábora vyvolaly potřebu množství schránek, či obalů na uchovávání a transport jídla, oblečení a dalších předmětů. Schránky ze surové kůže se k tomu účelu hodí dokonale. Jsou lehké, pevné, ohebné, houževnaté, nerozbitné, mají dlouhou životnost a téměř dokonale tak chrání indiánské propriety před poškozením.