Search

Články

Rubrika: Historie

Indiáni a skalpování

Skalpování je prastarý indiánský zvyk odřezávat vlasy včetně kůže z hlav zabitých nepřátel. Skalpy sloužily indiánským bojovníkům jako důkazy jejích vítězství nad nepřáteli, jejich válečnických schopoností a sociálního postavení v rámci kmene.

Jim Beckwourth

Jim Beckwourth byl dobrodruh, horal, lovec kožešin a jedna z nejvýraznějších osobností osidlování divokého západu. Míšenec černošské otrokyně a bílého plantážníka to dotáhl až na náčelníka Vraních indiánů, kmene, který jej adoptoval za vlastního. Jeho barvité historky jsou až k neuvěření a spory o jejich spolehlivosti se vedou i mezi renomovanými historiky.

Grattanův masakr

Grattanův masakr byl prvním otevřeným válečným konfliktem většího rozsahu mezi kmeny Lakotů (západních Siouxů) a Armádou spojených států, který se udál 19. srpna 1854 blízko vojenské pevnosti Fort Laramie v dnešním Wyomingu (dříve teritoriu Nebraska). Během konfliktu byl Lakoty zabit podporučík John Lawrence Grattan a všech 30 mužů z jeho jednotky.

Obchodník s kožešinami v Albertě v roce 1890

Kožešinový obchod v kanadském vnitrozemí

Kožešinový obchod byl klíčovým faktorem, který ovlivnil kulturu indiánů a vedl ke byl klíčovým faktorem, který ovlivnil kulturu i životní úroveň indiánů, vedl ke zformování národa Métisů a posléze moderních Kanaďanů. Turbulentní období, zahrnující tvrdý konkurenční boj dvou hlavních společností HBC a NWC, se již stalo svého druhu kultem.