Search

Články

Rubrika: Fauna-zvířata

Stíhlové udidlo s uzdou lakotských indiánů.

Indiánské uzdy na Velkých pláních

Indiáni na Velkých pláních používali při jízdě na koni většinou bělošské uzdy (španělské, mexické a později americké), které se k nim dostaly společně s koňmi. Často je zdobili dle svého vkusu korálky, ursoními ostny nebo stříbrnými či alpakovými řetízky či tepanými ozdobami. Někdy používali indiáni i vlastní primitivní uzdy vyrobené z provazů.

Americký bizon – původ, charakteristika, život, říje, zvířecí predace

Americký bizon je býložravec, který ještě před dvěma sty lety obýval severoamerický kontinent v ohromujícím počtu 30-70 milionů kusů. Prapředkové dnešního bizona pocházejí z oblasti jižní Asie z období před několika miliony let. Bizon je stádové zvíře, které se živí ostřicí a travou na pláních Severní ameriky. Mezi jeho přirozené nepřátele patří lidé, vlci a občas medvědi grizzly nebo pumy.

Hromada tisíců bizoních lebek. Surovina pro průmyslové využití.

Americký bizon – bělošská predace

Na konci 19. století byl americký bizon na Velkých pláních téměř vyhuben. Příčinou byla potřeba půdy pro přistěhovalce z Evropy, komerční a politický lov, železniční lobby, stejně jako potřeba pacifikace indiánských kmenů. Nakonec byl ale bizon před vyhubením zachráněn. Dnes jsou bizoni chování především na soukromých farmách, zejména pro maso.

Obkličovací lov bizonů – líčení malíře George Catlina

Popis lovu bizonů indiány kmene Hidatsa v roce 1832 poblíž vesnice “Knife river” tak, jak jej zaznamenal známý malíř George Catlin, který se stal očitým svědkem této události a který ji zapsal do svých pamětí, které později vyšly pod názvem Letters and Notes on the Manners, Customs, and Condition of the North American Indians.

Podsedlové deky indiánů Velkých plání

Podsedlové deky slouží k vypolstrování oblasti mezi koňským hřbetem a samotným sedlem, aby tvrdá konstrukce sedla koně netlačila a nezpůsobovala mu během jízdy bolestivé odřeniny. Indiáni používali k tomu účelu většinou bizoní kožešiny, kůže, ale i Hudsons Bay deky nebo i plátno. Některé podsedlové deky mohly být nádherně zdobené.

Polštářová sedla indiánů Velkých plání

Polštářová sedla, jak již název napovídá jsou měkká, lehká a elastická indiánská sedla, vyrobená z vydělané kůže a vycpaná měkkou vycpávkou, takže připomínají polštář. Používali je výhradně indiánští muži v “aktivním věku”, tedy aktivní lovci a bojovníci.

Lov bizonů z koňského hřbetu.

Americký bizon – indiánská predace

Článek o metodách indiánského lovu bizonů. Přibližovací lov, obkličovací lov, lov do ohrad, bizoní skoky, lovy v zimě. Bizoní koně, zpracování zvěřiny indiány. Vliv indiánů na vyhubení Amerického bizona v Severní americe.

Koně indiánů Velkých plání – původ, rozšíření, význam

Koně byli hlavní příčinou vzniku kočových jezdeckých kultur indiánů Velkých plání v 17.až 19.století. Z Evropy je do Ameriky přivezli Španělé. Článek popisuje postup rozšíření koní na pláních, stejně jako význam, který měli pro zde žijící indiány.

Ovce tlustorohá

Ovce tlustorohá měla pro indiány Velkých plání velký význam, zejména pro kmeny žijící v blízkosti Skalistých hor. Z jejích kůží vyráběli ženské šaty a válečné haleny, na kterých ponechávali proužky světlé srsti zadních nohou i s ocasem jako dekoraci. S příchodem Evropanů byly populace ovce tlustorohé silně zdecimovány, jejich revitalizace probíhá dodnes.

Americký bizon – ekonomická základna indiánů plání

Těžko bychom hledali kultury, které by byly tak těsně spjaty s jedním zvířetem, jako tomu bylo v případě amerického bizona a kultur indiánů plání. Bizon byl středobodem ekonomického i náboženského života prérijních indiánů, celý jejich životní styl zcela závisel na bizonu.