Search

Dobové vyšívací korálky (staré korálky)

Korálky, které během 19. století používali indiáni na své výšivky se tvarem i barvou dost lišily od dnešních korálků. Vyráběly se ze skla hlavně v Itálii a v Čechách, a to ve dvou velikostech a v celé škále barev.

Originální pouzdro na nůž. Nádherná ukázka starých korálků.
Originální pouzdro na nůž. Nádherná ukázka starých korálků.

Korálky, vyráběné v současné době nejsou stejné, jako se vyráběly před stem nebo dvěma sty lety, zejména díky změně výrobních technologií. Korálky, na dobových indiánských, ale i evropských artefaktech z 19. století v muzeích nebo soukromých sbírkách se od dnešních liší tvarem i barvou.

Korálky, které indiáni používali v dobách osidlování amerického kontinentu na své výšivky byly všechny evropského původu a vyráběly se ze skla. Indiáni si nikdy korálky nevyráběli sami, jak se někteří laikové mylně domnívají. Korálky se v Evropě používaly na výrobu bižuterie, na vyšívání obrazů (například svatých obrázků), zdobily se jimi například i stoly, kabelky a další předměty.

Detail originálního vaku na dýmku kmene Šajen z 60. let 19. století.
Detail originálního vaku na dýmku kmene Šajen z 60. let 19. století.

Velká část evropské produkce korálků byla určena na vývoz pro obchodování s „divochy“, zejména pro černochy do Afriky, pro indiány do Severní Ameriky, do Indie a dalších zemí. Množství ročního vývozu evropských korálků dosahovalo řádově stovek tun ročně.

Nejrozšířenějšími evropskými centry produkce korálků, byly italské Benátky a ostrov Murano a v oblasti Čech Jablonec nad Nisou. Ve všech těchto oblastech se korálky vyrábějí doposud.

Lakotský váček na ocílku, detail starých korálků seed beads. Všimněte si nepravidelného tvaru bílých korálků.
Lakotský váček na ocílku, detail starých korálků seed beads. Všimněte si nepravidelného tvaru bílých korálků.

Pound beads

Nejstaršími korálky, které začali indiáni Velkých plání zapracovávat do výšivek byly tzv. „pound beads“, někdy dnes také nesprávně nazývané “pony beads”. “Pound beads” je původní název, jakým se tyto korálky běžně označovaly v 18. a 19. století. Název se zřejmě odvozuje z faktu, že byly tyto korálky prodávány po librách (libra je anglicky “pound”, cca 0,45 kg). Název “pony beads” vznikl až během 20. století.

Na Velké pláně se dostaly pound beads v druhé polovině 18. století, především zásluhou francouzských obchodníků. Rozšířily se však především až v první polovině 19. století. Korálky se neprodávaly po pytlíčcích, jako nyní, ale navlečené na lněných šňůrkách. Jedna taková šňůrka měřila kolem 30-40 cm. Šňůrky s korálky byly přehnuté napůl, svázané na koncích a několik takových šňůrek tvořilo jeden celý snop.

Vak na dýmku kmene Šajen (pravděpodobně). Je vyšit korálky pound beads, bílými a prachově modrými. Pochází jistě z období před rokem 1840. British museum, Londýn.
Vak na dýmku kmene Šajen (pravděpodobně). Je vyšit korálky pound beads, bílými a prachově modrými. Pochází jistě z období před rokem 1840. British museum, Londýn.
Pás válečné haleny kmene Vran. Je vyšit ursoními ostny a obšit korálky pound beads. British museum Londýn.
Pás válečné haleny kmene Vran. Je vyšit ursoními ostny a obšit korálky pound beads. British museum Londýn.

Barvy

Nejstaršími barvami pound beads byla prachově modrá a bílá. Později se objevily i červená s bílým středem, noční modrá (téměř černá), mastná žlutá (greasy yellow), kukuřicová a další. Jelikož byly pound beads zpočátku velmi vzácné, používaly se nejprve na lemování výšivek z ursoních ostnů, postupem času se začaly vyšívat i aplikace kompletně z pound beads, jako například pouzdra na nože, dětská nosítka, pásy na deky nebo bizoní pláště a podobně.

Nárt mokasíny z původní sbírky George Catlina. Nyní NMNH. Korálky jsou staré prachově modré pound beads.
Nárt mokasíny z původní sbírky George Catlina. Nyní NMNH. Korálky jsou staré prachově modré pound beads.

Velikost

Pound beads jsou v průměru velké asi 2,5 až 3,7 mm, odpovídají soudobému označení 6/0 až 9/0. Díky velikosti těchto korálků a také omezenosti barevné škály mohou působit výšivky z nich trochu neohrabaným dojmem.

To je i jedním z důvodů, proč se nedá v době rozkvětu výšivek z pound beads mluvit o jednotlivých kmenových stylech, spíše o univerzálním stylu zdobení. Od 50. let 19. stol. pound beads ustupují seed beads (semínkové korálky), které se v tomto období objevily na scéně, ovšem u některých kmenů se pound beads udržely až do 70. let 19. století.

Mokasíny s bočním švem. NMNH. Kombinace seed a pound beads. Prachová modrá, červená s bílým středem, bílá, kukuřicová a tukově žlutá.
Mokasíny s bočním švem. NMNH. Kombinace seed a pound beads. Prachová modrá, červená s bílým středem, bílá, kukuřicová a tukově žlutá.
Porovnání velikosti pound beads a seed beads. Seed beads (vpravo) jsou asi poloviční oproti pound beads.
Porovnání velikosti pound beads a seed beads. Seed beads (vpravo) jsou asi poloviční oproti pound beads.

Seed beads

Na začátku 19. století se objevují na scéně korálky „seed beads“, semínkové korálky, které jsou oproti pound beads asi dvakrát menší, v průměru měří kolem 2 mm. Dle současných měřítek se jedná o velikosti 11/0 až 13/0. Seed beads postupně začaly vytlačovat a nahrazovat větší a hamatnější pound beads.

K masovému rozšíření seed beads však nedošlo zdaleka hned, ale až o několik dekád později. K jejich masovému rozšíření zřejmě nedošlo dříve, než během 50. a 60. let 19. století.

Šajenské nebo Arapažské pouzdro na nůž ze 60. let 19. století.
Šajenské nebo Arapažské pouzdro na nůž ze 60. let 19. století.

Seed beads přicházely k indiánům v širší škále barevných odstínů, než tomu bylo u pound beads (odborné studie hovoří až o osmdesáti odstínech). V tomto období se také rozcházejí styly zdobení jednotlivých kmenů, vznikají osobité techniky a vzory.

Výšivky ze seed beads jsou jemnější, barevnější, dá se více experimentovat se vzory. Dochází k celkovému rozkvětu korálkových výšivek, které odsunují do pozadí výšivky z ursoních ostnů. Seed beads se vozily i nadále především z Itálie a tehdejšího Rakouska-Uherska, v menším míře i z Francie, Nizozemí a Belgie. V rezervačním období, zejména v 80. letech 19. století se stále více začínají prosazovat korálky z Čech. Vykazují světlejší barvy a větší pravidelnost a zakulacenost tvaru, než korálky z Itálie.

Toulec kmene Vran v transmontánním stylu. Každý designový prvek má svá přesná pravidla, která se vyvíjela desítky let.
Toulec kmene Vran. Seed beads byly k dispozici ve větším množství odstínů a díky své menší velikosti umožňovaly složitější a jemnější vzory.

Tvary korálků

Jedním ze dvou hlavních znaků, podle kterého můžeme rozeznat „dobové“ či „staré“ korálky od těch moderních je jejich tvar. V 18. a 19. století se korálky sekaly ručně z dlouhých skleněných rourek, kterými procházely tenké železné drátky (dírka korálku). Výsledkem byly většinou velmi tenké, nepravidelně silné a někdy i ne příliš rovné korálky s ostrými hranami. I když se hrany v pozdějším výrobním procesu zakulacovaly, do určité míry si podržely nepravidelný, úzký a hranatý tvar.

Váček na ocílku kmene Arapaho. Všimněte si nepravidelného tvaru bílých korálků.
Váček na ocílku kmene Arapaho. Všimněte si nepravidelného tvaru bílých korálků.

Pokud bychom se na ně podívali se shora, tvoří jakoby spíše obdélníky, nebo lichoběžníky až trojúhelníky se zakulacenými hranami (obrázek a), nebo svými tvary připomínají různě silné válečky (obrázek b). Zvláště nepravidelnost tvaru, někdy velmi výrazná, je pro dobové korálky charakteristická.

Tvary starých korálků, pohled shora.
Tvary starých korálků, pohled shora.

Když se v 80. a 90. letech 19. století objevily na pláních korálky české výroby, vykazovaly již mnohem větší pravidelnost a také zakulacenost hran, (obr. c). Postupem doby, jak se výroba zdokonalovala, stával se tvar korálku stále více kulatým a pravidelným, až do dnešní podoby (obrázek d).

Dobové barvy korálků

Hlavní rozdíl mezi současnými a starými korálky je v jejich barvě. Odstíny současných korálků jsou získávány synteticky, a proto jsou výraznější a zářívější než jejich dobové protějšky, které jsou většinou matnější a zmitější. Sehnat korálky současné produkce, které jak tvarem, tak i barvou připomínají dobové originály je proto velice nesnadné.

Podívejme se nyní podrobněji na jednotlivé barevné odstíny korálků, které se vyskytovaly během 19. století. Veškeré barevné označení je pouze velmi orientační. Každá barva může obsahovat celou řadu variant, odstínů a mutací, jelikož různí výrobci používali různé technologie, které se navíc měnily z dobou.

Nádherné barvy starých korálků na originálním toulci kmene Vran.
Nádherné barvy starých korálků na originálním toulci kmene Vran.

Bílá

Většinou křídově bílá barva, v menším rozsahu i alabastrová, hojně ji najdeme ve výšivkách jak ze seed, tak i pound beads. Některé kmeny (například Šajeni, Lakotové nebo Arapahové) používaly bílou jakou základní podkladovou barvu výšivek.

Váček na ocílku. Jeho podklad je vyšitý křídově bílými seed beads.
Váček na ocílku. Jeho podklad je vyšitý křídově bílými seed beads.
Vak na dýmku kmene Šajen (pravděpodobně). Je vyšit korálky pound beads, bílými a prachově modrými. Pochází jistě z období před rokem 1840. British museum, Londýn.
Šajenský vak na dýmku, krásný příklad křídově bílých pound beads.

Tuková žlutá či mastná žlutá (greasy yellow)

Velmi impozantní barva žluklého másla, odstín, který opět dělá ‚starou‘ výšivku ‚starou‘ výšivkou. Tato barva se vyskytovala opět v obou velikostech (pound i seed).

Váček na ocílku. NMNH. Podklad je vykorálkovaný tukovou žlutou.
Lakotská pochva na nůž. Ukázka tukově žlutých korálků seed beads.
Lakotská pochva na nůž. Ukázka tukově žlutých korálků seed beads.
Vak vyšívaný korálky seed beads, tuková žlutá je zde použita jako základová barva.
Vak vyšívaný korálky seed beads, tuková žlutá je zde použita jako základová barva.

Starožlutá

Výrazná žlutá barva, někdy může být velmi podobná tukové žluté, případně se může objevit odstín, který je ve škále někde mezi těmito dvěma typy. Velikostně se objevuje pouze jako seed beads. Ve výšivkách se používaly na větší plochy zřídkakdy.

Rozeta transmontánního pásu na deku. Podklad rozety je vyšit starožlutými korálky.
Rozeta transmontánního pásu na deku. Podklad rozety je vyšit starožlutými korálky.
Ženské legíny kmene Vran. Všimněte si starožlutých seed beads.
Ženské legíny kmene Vran. Všimněte si starožlutých seed beads.

Kukuřicová

Klasická barva zralé kukuřice, mohla se vyskytovat ve více barevných nuancích. Vyskytovala se ve velikosti pound i seed.

Mokasína s bočním švem ze sbírek NMNH. Krásná ukázka kukuřicových seed beads.
Váček na ocílku. NMNH. Trojúhelníčky jsou vyšity kukuřicovými seed beads korálky se zeleným lemováním.
Váček na ocílku. NMNH. Trojúhelníčky jsou vyšity kukuřicovými seed beads korálky se zeleným lemováním.

Starorůžová

Velmi důležitý odstín, pro některé kmeny (Vrány) zcela nepostradatelný. Stará růžová má nádech spíše do fialova, moderní růžové korálky mají tendenci spíše oranžového nádechu. Objevovala se hlavně ve velikosti seed, v pound variantě méně. Sehnat kvalitní napodobeniny růžových seed beads je opět velmi nesnadné.

Váček s překlopkou. NMNH. Jeho podklad je vyšit starorůžovými seed beads.
Váček s překlopkou. NMNH. Jeho podklad je vyšit starorůžovými seed beads.
Mokasíny kmene Vran. Hlavní plocha je vyšita starorůžovými seed beads.
Mokasíny kmene Vran. Hlavní plocha je vyšita starorůžovými seed beads.

Červená s bílým středem (bílá srdce)

V 18. a 19. století neexistovaly matné červené korálky. Pouze několik variant transparentní, lahvově červené a potom červené s bílými středy. Někdy se jim říká také „white hearts“ neboli „bílá srdce“, jelikož jsou bílé uvnitř a rudé na povrchu. Objevovaly se ve velikosti pound i seed. Barva originálních červených korálků může kolísat od šarlatového nádechu až po nádech do hněda nebo do fialova.

Váček na ocílku z NMNH. Jeho podklad je vykorálkován červenými korálky s bílými středy. V horní části obrázku jsou bílé středy viditelné.
Váček na ocílku z NMNH. Jeho podklad je vykorálkován červenými korálky s bílými středy. V horní části obrázku jsou bílé středy viditelné.

Největší chybou začínajících výrobců replik je použití červených korálků, které mají výrazné, až reflexní barvy. Sehnat kvalitní napodobeninu starých červených korálků je asi nejtěžší. Červené korálky s bílými středy se stále vyrábí i v Čechách, ovšem v příliš „křiklavých“ odstínech.

Detail lakotských mokasínů. Bílé středy červených korálků jsou dobře viditelné. Takovým korálkům se říkalo "bílá srdce".
Detail lakotských mokasínů. Bílé středy červených korálků jsou dobře viditelné. Takovým korálkům se říkalo "bílá srdce".
Detail arapažské taštičky. Červené korálky mají jistě bílé středy, i když nejsou vidět.
Detail arapažské taštičky. Červené korálky mají jistě bílé středy, i když nejsou vidět.

Býčí krev

Rubínové, tmavě červené, transparentní korálky. Někdy se jim také říká „býčí krev“. Existovaly jak ve variantě seed tak i pound beads. Nebyly tak rozšířené, jako „bílá srdce“.

Váček na ocílku kmene Kiowa. Vyšitý pound beads. Podkladová barva je býčí krev, transparentní červená rubínové barvy.
Váček na ocílku kmene Kiowa. Vyšitý pound beads. Podkladová barva je býčí krev, transparentní červená rubínové barvy.
Váček kmene Lakota. Červené korálky jsou býčí krev.
Váček kmene Lakota. Červené korálky jsou býčí krev.
Rozeta z pásu na deku. Na ozdobný závěs jsou připevněny korálky pound beads barvy býčí krve.
Rozeta z pásu na deku. Na ozdobný závěs jsou připevněny korálky pound beads barvy býčí krve.

Brusinková červená

Transparentní barva, podobně jako býčí krev. Na rozdíl od býčí krve je světlejší s výrazným nádechem do růžovofialové. Rozšířená byla poměrně málo a vyskytovala se pouze v menší variantě (seed beads).

Vak vyšívaný korálky seed beads, tuková žlutá je zde použita jako základová barva.
Korálkovaná taška. Brusinkově červené korálky jsou uprostřed tmavých obdélníků.
Korálkovaná taška. Brusinkově červené korálky jsou uprostřed tmavých obdélníků.
Korálkovaná taška. Brusinkově červené korálky jsou uprostřed tmavých obdélníků.

Sújská modrá

Nejsvětlejší odstín modré barvy, někdy může mít mírný nádech až do fialova. Vyskytuje se v různých odstínech a variantách. Tyto korálky se objevily pouze jako seed beads.

Velmi světlá varianta sůjské modré. Pásy na legíny, Vrány.
Velmi světlá varianta sůjské modré. Pásy na legíny, Vrány.
Taška kmene Vran. Proužky jsou vyšity sůjskou modrou. Tato varianta je zbarvena mírně do fialova.
Taška kmene Vran. Proužky jsou vyšity sůjskou modrou. Tato varianta je zbarvena mírně do fialova.

Světlemodrá, Středněmodrá

Světlemodrých a středněmodrých odstínů (seed beads) se vyskytovalo velmi mnoho, od tzv. křídové modré, přes tyrkysovou, modrošedou, až po nejsvětlejší odstíny prachové modré. Použití středně modré ve výšivkách bylo všestranné a široce rozšířené.

Váček kmene Lakota. Jako podkladová barva je použita světlemodrá barva.
Váček kmene Lakota. Jako podkladová barva je použita světlemodrá barva.
Váček vyšitý světlemodrou barvou korálků.
Váček vyšitý světlemodrou barvou korálků.

Prachová modrá

Klíčová barva, jedna z nejstarších, která se kdy vyráběla. Společně s bílou tvořila nejstarší dvojici barev (pound beads). Vyskytovala se i ve velikosti seed beads, nebyla již však tak výrazně rozšířená jako u pound beads. Prachová modrá je semitransparentní, to znamená částečně neprůhledná a částečně transparentní. Její odstín může kolísat.

Taška kmene Komanč vyšívaná korálky pound beads. Podklad je typická prachová modrá. Společně s bílou to byly nejstarší barvy, které byly k dispozici.
Taška kmene Komanč vyšívaná korálky pound beads. Podklad je typická prachová modrá. Společně s bílou to byly nejstarší barvy, které byly k dispozici.
Vak na dýmku, cca 1840. Kombinace prachově modrých a bílých pound beads je pro 1. polovinu 19. století typická. Ostatní barvy byly k dispozici jenom v omezeném množství.
Vak na dýmku, cca 1840. Kombinace prachově modrých a bílých pound beads je pro 1. polovinu 19. století typická. Ostatní barvy byly k dispozici jenom v omezeném množství.
Mokasína s bočním švem ze sbírek NMNH. Krásná ukázka kukuřicových seed beads.
Mokasína s bočním švem. Hlavní plocha je vyšita prachově modrými pound beads.

Tmavě modrá

Tmavě modrá barva se vyskytovala především ve velikosti seed beads. Objevovala se v celé řadě odstínů od nejtmavších variant středně modré až po noční modrou. Některé varianty mohly být transparentní, zcela nebo částečně.

Lakotská týpí taška. Jako podklad krajních ploch zvolila indiánka tmavě modrou barvu korálků.
Lakotská týpí taška. Jako podklad krajních ploch zvolila indiánka tmavě modrou barvu korálků.
Pás na legíny kmene Vran. Sůjská modrá se střída s panelem tmavě modré.
Pás na legíny kmene Vran. Sůjská modrá se střída s panelem tmavě modré.
Lakotská pochva na nůž. Ukázka tukově žlutých korálků seed beads.
Lakotská pochva na nůž. Na sobě má tři druhy tmavě modré. Neprůhledná tmavě modrá je ve spodní části, transparentní nahoře a noční modrá po stranách.

Noční modrá, Arapažská modrá

Noční modrá na první pohled vypadá jako černá, ale černá není, jedná se o extrémně tmavý odstín modré barvy. Tento modrý nádech je často vidět jen při dobrém světle, jinak se jeví jako černý. Někdy se také nazývána „šajenská modrá“. Tato barva se objevovala jak mezi pound beads, tak i seed beads.

Arapažská modrá je určitou barevnou variací noční modré. Je transparentní a mírně světlejší. Obě barvy je možné rozeznat jenom na dobrém světle, jinak se obě javí jako černé.

Šajenský nebo Arapažský vak na dýmku ze soukromé sbírky. Je vyšitý korálky seed beads. Bílými a noční modrou. Tmavá barva vypadá jako černá, ale jde o extrémně temný odstín tmavě modré.
Šajenský nebo Arapažský vak na dýmku ze soukromé sbírky. Je vyšitý korálky seed beads. Bílými a noční modrou. Tmavá barva vypadá jako černá, ale jde o extrémně temný odstín tmavě modré.
Pás na legíny vyšitý bílou a noční modrou.
Pás na legíny vyšitý bílou a noční modrou.

Transparentní zelená

Vyskytovala se většinou v menší velikosti (seed), a to v převážně tmavé barvě, řidčeji se dá vidět i odstín světlý.

Detail originálního vaku na dýmku kmene Šajen z 60. let 19. století.
Typická ukázka transparentních zelených seed beads.
Korálkovaný váček. Krajní proužky jsou vykorálkovány lahvově zelenými korálky.
Korálkovaný váček. Krajní proužky jsou vykorálkovány lahvově zelenými korálky.

Středně zelená

Středně zelená zahrnuje celou řadu odstínů, od hráškové až po khaki. Vyskytovala se spíše marginálně.

Korálkovaný váček. Jeho podkladová barva je střední zelená.
Korálkovaný váček. Jeho podkladová barva je střední zelená.
Korálkovaný váček. Jeho podkladová barva je střední zelená.
Korálkovaný váček. Jeho podkladová barva je střední zelená.

Možnosti pořízení

Možnosti pořízení korálků, které jsou opravdu staré (19. století), nebo jsou nově vyrobené a jako staré se alespoň tváří, jsou omezené. Čím více se korálky podobají těm starým, tím jsou dražší. Nejdražší jsou originály, které se také dají sehnat. Prodávají se většinou po gramech nebo uncích.

Cena originálních korálků se pohybuje až v řádech několika desítek tisíc korun za kilogram, cena napodobenin v řádech tisíců korun za kilo (moderní korálky stojí řádově stokoruny za kilo). Mezi největšího dodavatele originálních italských korálků patří společnost Beadmatch . Sklady jsou ovšem omezené a korálky jsou nesmírně drahé, většinou je nakupují pouze restaurátoři dobových originálů, kterým se podobná investice vyplatí.