Search

Transmontánní styl

Transmontánní styl je termín charakteristický umělecko-kulturní styl, který zejména v druhé polovině 19. století proslavily především kmeny Vran, Kolumbijské plošiny a severní části Skalistých hor. Tyto výšivky jsou natolik charakteristické, že je mezi ostatními rozeznají i začátečníci.
Panel na pouzdro na pušku vyšitý v Transmontánním stylu.
Panel na pouzdro na pušku vyšitý v Transmontánním stylu.

Termín "transmontánní styl"

Samotný termín “transmontánní” pochází ze slov “trans”, tedy “přes” a “mountains”, hory. Termín je samovysvětlující a znamená, že jde o kulturní a umělecký styl rozšířený ve Skalistých horách a na obou jejich stranách. Geograficky pokrývá jižní část Montany a severní Wyoming, většinu Idaha a část států Oregon a Washington, až téměř k Tichému oceánu.

Kmeny

Mezi jeho hlavní protagonisty patří z východní strany Skalistých hor především kmen Vran, ze Skalistých hor pak kmeny Šošonů a Ploskohlavců a z Kolumbijské plošiny, tedy ze západní strany od Skalistých hor kmeny Nez perces, Umatilla, Yakima, Cayuse, Salish, konfederace kmenů Warm Springs a další menší kmeny.

Co lze zahrnout do transmontánního stylu

V užším kontextu lze do transmontánního stylu zahrnout zejména předměty ozdobené korálkovou výšivkou ze seed beads, v širším kontextu do něj lze zahrnout i předměty zdobené ostny nebo pund beads, stejně jako další kulturní prvky, jako například výrobky ze surové kůže, styly účesu, použití různých ozdob a podobně.

Transmontánní toulec z oblasti Kolumbijské plošiny.
Transmontánní toulec z oblasti Kolumbijské plošiny.

Popis transmontánního stylu

Těžištěm transmontánního stylu jsou výšivky nebo pásy vyšité plošným nebo vraním stehem, kde je schéma vzoru tvořeno kombinací panelů různých geometrických tvarů, zejména obdélníků, trojúhelníků, diamantů, nebo přesýpacích hodin. Barevné schema je navrženo tak, aby sousedící panely obsahovaly vzájemně kontrastní barvy. Často se objevuje oddělení jednotlivých panelů jednoduchou linkou korálků, nejčastěji bílou, která dále podtrhuje vzájemný kontrast panelů.

Panel v transmontánním stylu vyšitý korálky seed beads. Pravděpodobně jde o "manžetu" k vydřímu toulci.
Panel v transmontánním stylu vyšitý korálky seed beads. Pravděpodobně jde o "manžetu" k vydřímu toulci.

Na rozdíl od typických výšivek z centrálních plání, vyvedených řadovým stehem, kde je jako barva podkladu použita bílá, angažuje transmontánní styl jako barvu pro hlavní plochy zejména růžovou a světle modrou, méně pak světle zelenou nebo žlutou.

Základní myšlenkou transmontánního stylu je vzájemná vyváženost proporcí samotného výrobku, figury výšivky a jejího barevného schématu. Zapojení barev se u transmontánního stylu řídí následujícím pravidlem: čím je barva korálků výraznější, tím menší plochu budou korálky pokrývat a samozřejmě obráceně. Čím je barva korálků nenápadnější a jemnější, tím větší plochu pokrývá. Právě proto jsou na největší plochy využity barvy růžová a světle modrá. Naopak výrazné barvy, jako například noční modrá, tmavomodrá, červená, tmavě zelená nebo bílá se pro svou výraznost používají jen na menší plochy.

Detail vyšívaného panelu na pouzdro na pušku vyšitého transmontánním stylem.
Detail vyšívaného panelu na pouzdro na pušku vyšitého transmontánním stylem.

Vývoj transmontánního stylu

Vývoj transmontánního stylu lze vystopovat až do počátku 19. století. V této době převládaly na poli korálků hrubé a primitivní výšivky z pound beads. Korálky byly velké a hamatné s velmi úzkou škálou barev, což neposkytovalo příliš mnoho prostoru pro kreativitu a rozvíjení individuálních kmenových stylů.

Podklad výšivek byl povětšinou bílý a na bílé ploše se začaly objevovat barevné „figury“ geometrických tvarů, které byly zpočátku vykorálkovány také pound beads alternativních barev (nejčastěji červená, černá, kukuřičná žlutá nebo lahvová zelená).

Dva vyšívané pásy v transmontánním stylu. Oba pocházejí z Kolumbijské plošiny. Pás nahoře představují ranný transmontánní styl. Pás je celý vyšitý pound beads. Spodní pás je novější, již je vyšitý seed beads, s výjimkou rozet, které jsou vyvedeny ostny na koňských žíních. Z porovnání obou pásu je patrný přechod z bílého podkladu na barevný, převážně modro-růžový.
Dva vyšívané pásy v transmontánním stylu. Oba pocházejí z Kolumbijské plošiny. Pás nahoře představují ranný transmontánní styl. Pás je celý vyšitý pound beads. Spodní pás je novější, již je vyšitý seed beads, s výjimkou rozet, které jsou vyvedeny ostny na koňských žíních. Z porovnání obou pásu je patrný přechod z bílého podkladu na barevný, převážně modro-růžový.

Později někoho napadlo u malých korálkových figur nahradit barevné pound beads menšími seed beads, zatímco větší bílé plochy byly stále vyvedeny pound beads. Tato kombinace je pro ranný transmontánní styl charakteristická.

Následně došlo k nahrazování podkladových pound beads menšími korálky seed beads, i když podkladová barva zůstala stále bílá. Ještě později došlo k nahrazování bílého podkladu podkladem růžovým nebo světle modrým, případně i zeleným či žlutým. Tato změna barevného schématu mohla nastat zřejmě někdy v 60. letech 19. století. V této fázi zřejmě nastal největší rozmach transmontánního stylu a přišla jeho zlatá éra.

Vývoj transmontánního stylu. Bílé panely (vlevo) byly postupně nahrazeny panely barevnými, nejčastěji světle modrými nebo růžovými (vpravo).
Vývoj transmontánního stylu. Bílé panely (vlevo) byly postupně nahrazeny panely barevnými, nejčastěji světle modrými nebo růžovými (vpravo).

Původ

Ještě v 2. polovině 20. století se obecně transmontánní styl nazýval „Vraní styl“, protože si většina lidí myslela, že jde o styl, který je typický výhradně pro Vraní indiány. Teprve později (na konci 20. a na počátku 21. století), po hlubším zkoumání se začalo více ukazovat, že identický styl se objevuje i u jiných kmenů, zejména z kmenů Kolumbijské plošiny.

Náčelník Vran Kouzelná vrána kompletně oblečen v transmontánním stylu.
Náčelník Vran Kouzelná vrána kompletně oblečen v transmontánním stylu.
Náčelník Homili z kmene Umatillů z Kolumbijské plošiny oblečen v transmontánním stylu.
Náčelník Homili z kmene Umatillů z Kolumbijské plošiny oblečen v transmontánním stylu.

Dokonce se objevila řada odborníků, kteří tvrdili, že se původně nejedná o vraní styl, ale o styl, který vznikl na Kolumbijské plošině a že Vrány tento styl později převzaly. Tento názor podporuje i řada důkazů, včetně dochovaných dobových fotografií.

V roce 1983 napsala Barbara Loeb dizertační práci s názvem „Classic Intermontane Beadwork Art of the Crow and Plateau Tribes“, kde se snaží celou problematiku uchopit vědecky. Práce obsahuje celou řadu tabulek, dat a vyčerpávajících srovnání, ale definitivní rozuzlení celého problému nepřináší.

Původ transmontánního stylu je tak dodnes nejasný a odborníci o něm stále vedou spory. Jedna skupina věří, že vznikl u Vran a od nich ho převzaly kmeny z Kolumbijské plošiny a ze Skalistých hor a druhá část věří, že vznikl na Kolumbijské plošině a naopak ho převzaly Vrány.

Náčelník Joseph z kmene Nez Perce a jeho transmontánní válečná halena.
Náčelník Joseph z kmene Nez Perce a jeho transmontánní válečná halena.

Steh

Výšivky transmontánního stehu byly vypracovány převážně plošným stehem (overlay stitch) a částečně také vraním stehem (crow stitch), zejména v případě starších, pound beadových výšivek.

U některých výšivek může být součástí transmontánního stylu i řadový steh (líný steh), který vytšinou lemuje vnější okraj výšiky, nejčastěji v nějaké kontrastní barvě vzhledem k podkladu.

Detail korálkové výšivky v transmontánním stylu.
Detail korálkové výšivky v transmontánním stylu.

Haleny

Válečná halena kmene Vran staršího stylu, s pásy s omotávanými koňskými žíněmi.
Válečná halena kmene Vran staršího stylu, s pásy s omotávanými koňskými žíněmi.
Válečná halena kmene Vran staršího stylu, s pásy s omotávanými koňskými žíněmi.
Válečná halena kmene Vran staršího stylu, s pásy s omotávanými koňskými žíněmi.
Válečná halena kmene Vran nebo z Kolumbijské plošiny vyšívaná korálky.
Válečná halena kmene Vran nebo z Kolumbijské plošiny vyšívaná korálky.
Látková válečná halena v transmontánním stylu.
Látková válečná halena v transmontánním stylu.

Legíny

Transmontánní panelové kožené legíny.
Transmontánní panelové kožené legíny.
Transmontánní panelové kožené legíny.
Transmontánní panelové kožené legíny.

Toulce

Transmontánní toulec z oblasti Kolumbijské plošiny.
Transmontánní toulec z oblasti Kolumbijské plošiny.
Transmontánní toulec z oblasti Kolumbijské plošiny.
Transmontánní toulec z oblasti Kolumbijské plošiny.

Střelecké tašky

Střelecká taška v transmontánním stylu, tzv. bandalír. Pravděpodobně z Kolumbijské plošiny.
Střelecká taška v transmontánním stylu, tzv. bandalír. Pravděpodobně z Kolumbijské plošiny.

Pouzdra na pušky

Pouzdro na pušku. Vrány nebo Kolumbijská plošina.
Pouzdro na pušku. Vrány nebo Kolumbijská plošina.

Dětská nosítka

Nádherná dětská nosítka. Vrány.
Nádherná dětská nosítka. Vrány.

Pouzdra na kopí

Pouzdro na kopí kmene Vran. NMNH.
Pouzdro na kopí kmene Vran. NMNH.

Dýmkové vaky

Vak na dýmku. Vrány. BBHC.
Vak na dýmku. Vrány. BBHC.

Pouzdra na nože

Pouzdro na nůž. Vrány nebo Kolumbijská plošina.

Vyšívané pásy

Pás kmene Yakima. Rozety jsou vyšity ursoními ostny technikou omotávaných žíní, zatímco obdélníky jsou vyšity seed beads.
Pás kmene Yakima. Rozety jsou vyšity ursoními ostny technikou omotávaných žíní, zatímco obdélníky jsou vyšity seed beads.

Týpí tašky

Transmontánní týpí taška. Vrány nebo Kolumbijská plošina.
Transmontánní týpí taška. Vrány nebo Kolumbijská plošina.

Pouzdra na zrcátka

Pouzdro na zrcátko. Vrány nebo Kolumbijská plošina.
Pouzdro na zrcátko. Vrány nebo Kolumbijská plošina.

Ženské legíny

Ženské legíny, Vrány. NMNH.
Ženské legíny, Vrány. NMNH.

Martingely

Martingal (ozdoba na krk koně). Pravděpodobně Vrány.
Martingal (ozdoba na krk koně). Pravděpodobně Vrány.

Sedla

Sedlo na koně. Vrány.
Sedlo na koně. Vrány.

Podocasníky

Podocasník. Vrány.
Podocasník. Vrány.

Podsedlové přikrývky

Podsedlová deka transmontánního původu. Vyrobená je z bavlněného nebo lněného plátna. BBHC.
Podsedlová deka transmontánního původu. Vyrobená je z bavlněného nebo lněného plátna. BBHC.

Uzdy a "klíčové dírky"

Nádherná uzda kmene Vran. Udidlo je španělsko-mexické, zbytek je indiánská práce kmene Vraních indiánů. Vrány patřily ke kmenům, které své koně zdobily nejvíce.
Nádherná uzda kmene Vran. Udidlo je španělsko-mexické, zbytek je indiánská práce kmene Vraních indiánů. Vrány patřily ke kmenům, které své koně zdobily nejvíce.