Search
Northwest trade gun neboli severozápadní komerční puška. Detail mosazného odlitku hada nebo draka přišroubovaného na protistranu zámkové desky. Jedná se o typický poznávací znak této zbraně.

NorthWest Trade Gun (Severozápadní komerční indiánská puška)

NorthWest Trade Gun, neboli severozápadní komerční puška (mušketa) byla levná, lehká a bytelná zbraň, vyvinutá během druhé poloviny 18. století obchodními společnostmi speciálně pro potřeby indiánů. O jejím úspěchu svědčí i to, že se vyráběla více než sto let.

Popis

NorthWest Trade Gun je celopažbená puška s hladkým vývrtem hlavně. Hlaveň je částečně oktagonální, částečně kulatá a téměř vždy ráže 24 gauge (.58). Zámek byl křesadlový, později perkusní. Typická je mosazná a rovná bodka připevněná k pažbě šroubky nebo někdy i hřebíčky.

Lučík je železný a velmi velký, aby šlo mačkat spoušť i v rukavicích. Spoušť je jednoduchá a velmi tvrdá. Tunely pro nabiják jsou mosazné s drážkami. .

Pro NorthWest Trade Gun je typický také znak sedící lišky v kruhu vyražený na zámek, pažbu nebo hlaveň. Zřejmě se jedná o přejímací značku inspektorů, zaměstnanců obchodních společností, kteří u dodávaných zbraní kontrolovali jejich kvalitu.

Celkově jsou tyto muškety velmi lehké a měří od 46 do 64 palců (117 až 163 cm).

Northwest trade gun neboli severozápadní komerční puška.
Northwest trade gun neboli severozápadní komerční puška.

Znamení hada či draka

Nejtypičtějším znakem je však mosazný odlitek hada (nebo draka), který funguje nejen jako ozdoba, ale zejména jako protistrana zámkové desky. Její funkcí je zajistit, aby se šrouby, které drží zámkovou desku a které procházejí skrze pažbu, nenořily do dřeva.

Kdy přesně se had (či drak) na komerčních puškách objevil a jak vznikla jeho podoba je nejasné. Jeho přítomnost na NorthWest Trade Gun je doložena písemně již v roce 1805.

Indiáni si na symbol mosazného hada rychle zvykli a začali ho považovat za známku, že je puška pravá a autentická.

Northwest trade gun neboli severozápadní komerční puška. Detail mosazného odlitku hada nebo draka přišroubovaného na protistranu zámkové desky. Jedná se o typický poznávací znak této zbraně.
Northwest trade gun neboli severozápadní komerční puška. Detail mosazného odlitku hada nebo draka přišroubovaného na protistranu zámkové desky. Jedná se o typický poznávací znak této zbraně.

Vývoj

NorthWest Trade Gun se vyvinul postupně z civilních pušek anglické a holandské provenience někdy v druhé polovině 18. století, jako reakce na poptávku indiánů. Zřejmě jej vyvinula a postupně standardizovala společnost Hudson’s Bay Company, ovšem později se stala tato komerční indiánská puška obecným obchodním artiklem, který prodávaly i ostatní obchodní společnosti, jako Northwest Company, American Fur Company, stejně jako nezávislí trapeři a obchodníci.

Základní filosofií byla jednoduchá, levná, lehká, ale bytelná puška, nenáročná na výrobu, která by uspokojila poptávku indiánů po zbrani na lov i k boji. Proto byly všechny prvky zjednodušeny jak to šlo, zejména byly odstraněny všechny ozdoby, s výjimkou levného mosazného odlitku draka na levé straně zámku.

Výroba

NorthWest Trade Guny byly vyráběny v Anglii, zejména v Londýně a v Birminghamu celou řadou výrobců. V té době ještě neexistovala průmyslová výroba, proto aby byla pokryta vysoká poptávka, bylo nutné zadat výrobu celé řadě menších manufaktur. Jednotlivé modely se tak mohou drobně lišit podle toho, kdo byl výrobcem. Údajně nejkvalitnější kusy vyráběla firma Barnett.

Zámek značky Barnett s typicky vyraženým znakem lišky v kruhu. Kusy vyrobené firmou Barnett byly považovány za nejkvalitnější.
Zámek značky Barnett s typicky vyraženým znakem lišky v kruhu. Kusy vyrobené firmou Barnett byly považovány za nejkvalitnější.

Rozšíření

NorthWest Trade Gun se těšil u indiánů obrovské popularitě. Vyráběl se přes 100 let a prodával se po ohromném území, od severozápadních oblastí východních lesů, přes oblast Velkých plání až po Skalisté hory a také v Kanadě. První zmínka, která hovoří o NorthWest Trade Gun pochází z roku 1777. Po roce 1860 začal zájem o NorthWest Trade Gun opadat.

V roce 1861 se objevil první kus s perkusním zámkem. Nejmladší dochovaný kus vyrobený s křesadlovým zámkem pochází z roku 1876 od firmy Barnett. Poslední zdokumentovaný kus NorthWest Trade Gun má perkusní zámek a byl vyroben v roce 1886. V Kanadě je doloženo použití NorthWest Trade Gun ještě na počátku 20.století.

Pažba u severozápadní komerční pušky byla ukončena rovnou mosaznou deskou připevněnou jednoduchými šroubky nebo hřebíčky, z důvodu co nejlevnější výroby. Tunýlky na nabiják byly mosazné odlitky s drážkami.
Pažba u severozápadní komerční pušky byla ukončena rovnou mosaznou deskou připevněnou jednoduchými šroubky nebo hřebíčky, z důvodu co nejlevnější výroby. Tunýlky na nabiják byly mosazné odlitky s drážkami.

Mýty o NorthWest Trade Gun

O NorthWest Trade Gun koluje spousta mýtů a nepravd, zejména jsem se setkal s těmito názory:

Mýtus č.1

Pušky určené pro indiány byly vyráběny záměrně nekvalitně, při výstřelu jim praskaly hlavně a lámaly se pažby.

Skutečnost: NorthWest Trade Gun byly spolehlivé a kvalitní zbraně jednoduché konstrukce. Jejich kvalita plně odpovídala dobovým standardům. NorthWest Trade Gun se vyráběly více než 100 let a byly u indiánů velice oblíbené a vyhledávané. Reklamace byly zřídkavé a vždy došlo ze strany obchodníků k nápravě. Pokud došlo k nějakému poškození hlavně či pažby, většinou šlo o důsledek neodborného používání domorodci.

Mýtus č.2

Indiánské pušky se záměrně vyráběly dlouhé, protože indiáni museli za každou zaplatit hromadou bobřích kůží vysokou jako sama puška.

Skutečnost: NorthWest Trade Gun se vyráběly v různých délkách hlavní, od 30 do 48 palců, což plně odpovídalo standardům většiny zbraní té doby. Jestli nějaký obchodník nutil nějakého indiána zaplatit za komerční pušku hromadu bobřích kůží vysokou jako puška sama se již asi nikdy nedovíme, každopádně to není doloženo. U všech zavedených obchodních společností, jako Hudson’s Bay Company byly ceny NorthWest Trade Gun fixní, a i když se mohly mírně měnit s dobou a místem, zhruba odpovídala cena jedné pušky dvaceti bobřím kůžím (a tato cena se víceméně nezměnila ani během stovky let!!).

Závěr

NorthWest Trade Gun byla levná, lehká, jednoduchá, spolehlivá a kvalitní puška speciálně určená pro potřeby indiánů. Byla navržena tak, aby byla pro indiány dostupná a plně použitelná. Indiáni si tyto pušky skutečně oblíbili, kupovali je a , o čemž svědčí fakt, že se tyto pušky vyráběly a prodávaly více než 100 let.

Zvýšením dostupnosti pušek mezi indiány se zvýšila frekvence mezikmenového válčení a také se zvýšila schopnost indiánů lovit zvěř, jelikož pušky byly účinnější, než luky a šípy. Také se zvýšila závislost indiánů na bílých obchodnících, jelikož potřebovali dodávky olova a prachu.

Komerční pušky NorthWest Trade Gun byly užívány i míšenci a okrajově i bělochy.

Válečník kmene Assiniboinů namalovaný Karlem Bodmerem v roce 1833. V ruce má severozápadní komerční pušku neboli North west trade gun.
Válečník kmene Assiniboinů namalovaný Karlem Bodmerem v roce 1833. V ruce má severozápadní komerční pušku neboli North west trade gun.
Válečník kmene Assiniboinů namalovaný Karlem Bodmerem v roce 1833. V ruce má severozápadní komerční pušku neboli North west trade gun.
Válečník kmene Assiniboinů namalovaný Karlem Bodmerem v roce 1833. V ruce má severozápadní komerční pušku neboli North west trade gun.