Překlady

Jelikož je na českém trhu jenom velmi málo knih, které by pojednávaly o amerických indiánech, obchodu s kožešinami a osidlování Amerického pohraničí autenticky, bez romantického patosu, bez fantazírování nebo na základě informací ze třetí ruky, rozhodl jsem se přeložit některá díla, o kterých si myslím, že za to stojí.

Většinou se jedná o vzpomínky lidí, kteří onu dobu osídlování amerického pohraničí sami zažili a podávají nám o tom zprávu. Jedná se tak často o informace z první ruky, tedy syrové a nijak nezprostředkované, tedy žádné romantické výmysly typu Vinetoua Karla Maye, který na americkém západě nikdy osobně nebyl a všechny příběhy i reálie si prostě vymyslel. 

A přesně o tohle mi i jde, smést ze stolu všechny romantické a romantizující nesmysly a zabývat se pouze informacemi autentickými.

Hotové překlady

Deník trapera

Kniha Deník trapera (v originále Journal of a Trapper) od Osborna Russela je autentickou výpovědí člověka, který se osobně účastnil kožešinového obchodu v jeho vrcholném období. Zahrnuje autentické vyprávění toho, co autor zažil mezi léty 1834 až 1843.

Překlady před dokončením

Vzpomínky bílého Vraního indiána

Fascinující vyprávění o životě Thomase Leforge, bělocha francouzského původu, který byl v roce 1868 adoptován kmenem Vraních indiánů. Oženil se s Vraní indiánkou a dlouhé roky žil jeden z nich. Na straně Vran se účastnil bojů se Siouxy, Černonožci a dalšími kmeny. Sloužil jako velitel vraních zvědů, jako tlumočník, obchodník, člen domobrany, obchodník, zlatokop a podnikatel.

Rozpracované překlady

Mystičtí válečníci z plání (The Mystic Warriors of the Plains) - T.E.Mails

Dopisy a poznámky o zvycích a mravech severoamerických indiánů (Letters and Notes on the Customs and Manners of the North American Indians) - George Catlin

Dopisy a poznámky o zvycích a mravech severoamerických indiánů (Letters and Notes on the Customs and Manners of the North American Indians) - George Catlin

Potenciální překlady

Lucerna na stylové táboření

Dřevěná lucerna na svíčku. Zástěny jsou vyrobeny z tenké surové kůže....

Rám na ruční bubínek – masívní jasan, ručně ohýbaný

Rám na ruční buben. Jedná se o ručně napařovaný a ohýbaný masívní ja...

Kniha Lid Rudého oblaka, George Hyde

Čtivé a podrobné vylíčení dějin siouxského kmene Oglalů v rozmezí let ...

Scraper – škrabka na kůže z jeleního parohu, nástrojová ocel

Škrabka na kůže, vyrobená podle dobových originálů. Ručka je vyrobena z ...

Kamenný mlat

Hlavice na mlat. Pečlivě vybroušená z tvrdého kamene podle dochovaných ori...

Repliky jsou jenom pro zahraniční trh

Upozornění Zde jsou indiánské repliky, které vyrábím. Jsou určeny zejmé...

Surová kůže – jelení krk

Velice silná surová kůže z oblasti jeleního krku, ideální na podrážky m...

Surová kůže – rawhide hovězí, vaz

Hovězí rawhide, surová kůže, spíše silnější, ideální na výrobu št...

Deník trapera

Kniha Deník trapera Překlad knihy Deník trapera, od Osborna Russella je dokon...

Kniha Deník trapera – aneb devět let pobytu ve Skalistých horách mezi roky 1834-1843

Překlad knihy Deník trapera od Osborna Russella. Formát A4, 120 stran, barevn...

Kelnatky hladké, velikost 25-30 mm, balení 30 ks

Kelnatky, velikost 25-30 mm, balení 30 ks. Pouze do vyprodání zásob.

Kniha Karl Bodmers America

Asi nejobsáhlejší katalog Bodmerových obrazů. Karl Bodmer byl švýcarský ...

Chat Icon Chat Icon