Nový artefakt od Lewise a Clarka nalezen v Peabodyho muzeu

Print Friendly, PDF & Email
Náhrdelník z drápů medvěda grizzly.
Náhrdelník z drápů medvěda grizzly.

Jako zázrakem byl v prosinci roku 2003 v depozitáři Peabodyho muzea v Harvardu nalezen dávno postrádaný náhrdelník z drápů medvěda grizzlyho, který získali při své expedici na Západ v letech 1804-1806 průzkumníci Lewis a Clark.

Dne 15.1. 2004 ohlásil William Fash, ředitel Peabodyho muzea, že byl nalezen unikátní náhrdelník z drápů medvěda grizzlyho, který získali při své impozantní průzkumnické cestě na americký západ Meriwether Lewis a William Clark. Náhrdelník objevili v prosinci 2003 v depozitáři muzea zaměstnanci, kteří v rámci inventury fotograficky dokumentovali sbírku artefaktů z oceánie. Ti si všimli, že náhrdelník je vyroben z medvědích drápů a ne z velrybích kostí, jak byl původně označen. O této skutečnosti ihned informovali správce sbírky.

„Každý zaměstnanec cítí úžas nad krásou a mystickou sílou tohoto předmětu, stejně jako velkou radost z toho, že zase bude sloužil k našemu poučení o světě, ze kterého vzešel“, dodal ředitel. Jedná se o jednu z pouze šestí předmětů ve sbírce, které prokazatelně patřily Lewisovi a Clarkovi. Tento náhrdelník z drápů medvěda grizzlyho zmizel v roce 1899, krátce poté, co byl zařazen do muzejní sbírky. Podle odborníků se jedná o jeden z nejúžasnějších objevů a těžko bychom našli situaci, se kterou by se dal nález porovnat.

Gaylord Torrence, správce sbírky umění Původních Američanů v Atkinsonově muzeu umění v Kansasu a odborník na původní indiánské umění míní, že „Náhrdelníky z medvědích drápů byly jakožto předměty, vztahující se ke statečnosti a velikosti válečníka velmi vysoce ceněny. Ve sbírkách jsou neobyčejně vzácné, ať už pocházejí z kteréhokoli období nebo oblasti. Tento nově nalezený unikát, který získali Lewis a Clark je pravděpodobně nejstarší dochovaný exemplář na světě.“

Náhrdelník, který daroval objevitelům indiánský náčelník je vyroben z 38 předních drápů medvěda grizzlyho. Vzhledem k barvě a tvaru drápů je možné usuzovat na jeho horskou odrůdu. Tedy kmen, od kterého náhrdelník pochází měl pravděpodobně svá loviště někde ve Skalistých horách, nebo poblíž nich. Zaměstnanci muzea píší, že drápy jsou připevněny ke korpusu z lasiččí kůže řemínky ze suroviny, pravděpodobněji se ale jedná o případ, kdy je ze suroviny vytvořen korpus, k němu jsou připevněny drápy a korpus je pak omotán proužky kožešiny z vydry. Podle muzejních zdrojů byly drápy nabarveny červeným pigmentem (hlinkou), který je již z větší části setřený. Náhrdelník je v pozoruhodně dobrém stavu.

Všechno začalo v roce 1803, kdy po koupi Louisiany získaly Spojené státy od Francouzů ohromné území, na kterém žilo mnoho různých indiánských kmenů a o němž Američané měli jenom velmi malé znalosti. Za tímto účelem byl především z iniciativy tehdejšího prezidenta Thomase Jeffersona vytvořen „Armádní dobrovolnický sbor pro severozápadní objevy“. Úkolem sboru bylo především zmapovat nově nabytá území a získat informace o kmenech na tomto území žijících. Vedení Sboru bylo svěřeno do rukou Meriwethera Lewise a Williama Clarka. Expedice vyrazila v roce 1804 ze St. Louis na Mississippi a dostala se postupně až k pobřeží Tichého oceánu. V prosinci 1806 se výprava vrátila do Washingtonu. Během expedice se sbor setkal s mnoha indiánskými kmeny. Lewis a Clark si s sebou přivezli množství indiánských artefaktů, které získali jako dary, nebo je odkoupili od svých indiánských přátel.

Většinu artefaktů, které Lewis s Clarkem získali, věnovali společně s prezidentem Thomasem Jeffersonem Pealově museu ve Filadelfii, které v tehdejší době sloužilo jako jakési neoficiální národní muzeum. Když bylo Pealovo muzeum v roce 1848 zavřeno, získalo artefakty Lewise a Clarka Bostonské muzeum, které vlastnil a spravoval massachusettský byznysmen Moses Kimball. V roce 1899 bylo toto muzeum poškozeno požárem a poté zavřeno. Kimballova rodina darovala 1400 předmětů, které požár přežily Peabodyho muzeu v Harvadu, mimo jiné i indiánské artefakty Lewise a Clarka. Zdá se však, že rodina Kimballů očividně změnila názor v případě zmíněného náhrdelníku z drápů medvěda grizzlyho a rozhodla se nakonec ponechat si artefakt ve vlastnictví (snad prý pro jeho krásu), přestože již byl v Peabodyho muzeu zařazen do katalogu sbírky, včetně vytvoření popisky.

Zaměstnanci muzea pak vedli s Kimballovými korespondenci a snažili se je přimět k navrácení náhrdelníku. Kimballovi však tvrdili, že náhrdelník nemají a že ani nevědí, kde je. Pracovníci muzea po nějaké době naléhání rezignovali. Až v roce 1941 se na muzeum obrátil dědic rodiny Kimballových, který náhrdelník Peabodyho muzeu vrátil. Tehdy jej bohužel nicnetušící zaměstnanec muzea chybě označili za náhrdelník z velrybích kostí a zařadili jej mezi artefakty pocházející z ostrovů v Jižním Pacifiku, kde náhrdelník „zapadl“ a tak se „ztratil“ mezi množstvím dalších předmětů.

V roce 1997 byl v Peabodyho muzeu spuštěn nový výzkumný projekt, který se úzce zaměřil právě na indiánské artefakty, pocházející ze sbírky Lewise a Clarka. V rámci tohoto projektu vyvnul správce sbírky, paní Castle McLaughlinová společně s dalšími zaměstnanci vysoké úsilí, které mělo vést k nalezení náhrdelníku, jenž byl sice zapsán v katalogu sbírky, nicméně fyzicky chyběl. Jelikož se pátrání po náhrdleníku omezovalo pouze na místnosti a depozitáře s indiánskými artefakty, skončilo nezdarem.

Náhrdelník byl nalezen paradoxně jenom několik týdnů poté, co Peabodyho muzeum otevřelo výstavu indiánských artefaktů Lewise a Clarka s názvem „Od národu k nárou: přezkoumání Lewisovy a Clarkovy indiánské sbírky“. Výstava je výsledkem mnohaletého výzkumu a doprovází ji globální a snad definitivní studie ve formě knihy, jejíž aurkou je právě správce sbírky i vedoucí výzkumu Castle McLaughlinová. Kniha se jmenuje „Umění diplomacie: indiánská sbírka Lewise a Clarka“ (Arts of Diplomacy: Lewis and Clark’s Indian Collection).

Mohlo by vás také zajímat