Kmeny

Transmontánní toulec Vrány.

Transmontánní styl u Vran – mocný prostředek národní identifikace

Vraní indiáni patřili k málo početným, ale vysoce bojovným kmenům s rozsáhlými lovišti bohatými na zvěř. Obklopeni početnými nepřáteli se museli neustále bránit jejich útokům. Postupem času si Vrány vytvořily i svébytný styl oblečení i dalších výrobků, kterému se říká „transmontánní styl“, a který je odlišoval od ostatních kmenů Velkých plání. Transmontánní styl patří k tomu nejkrásnějšímu, co lze na pláních nalézt, proto se Vrány staly jistými průkopníky módy.

Příslušník válečnického spolku Psích vojáků v bitvě.

První konflikt Lakotů s armádou USA (1854-56)

V létě 1854 se Lakotové, prérijní Súové, dostali do první války s Američany. Její příčinou byl, kus hovězího dobytka. Mormonským vystěhovalcům, táhnoucím do země zaslíbené se u Fort Laramie ztratila jedna kráva (v některých materiálech a knihách se píše o volovi). Padl na ni sújský bojovník, pocházející patrně z kmene Minikonžuů, zabil ji a se svými přáteli ji snědl.

Rudý oblak - náčelník oglalských Lakotů.

Lakotská válka proti zeměměřičům (1872-73)

V létě 1872 se jižně od řeky Yellowstone ve východní Montaně začali v rozporu se smlouvou s indiány pohybovat zeměměřiči pracující pro Severní pacifickou dráhu (Northern Pacific). Nevnikli na indiánská území pochopitelně sami: aby se nemuseli obávat oprávněného nepřátelství zdejších domorodců, doprovázely je četné vojenské jednotky.

Jim Beckwourth.

Jim Beckwourth – válečný náčelník Vraních indiánů – 1.díl

Jim Beckwourth byl dobrodruh, horal, lovec kožešin a jedna z nejvýraznějších osobností osidlování divokého západu. Míšenec černošské otrokyně a bílého plantážníka to dotáhl až na náčelníka Vraních indiánů, kmene, který jej adoptoval za vlastního. Jeho barvité historky jsou až k neuvěření a spory o jejich spolehlivosti se vedou i mezi renomovanými historiky.

Indiáni kmene Propíchnutých nosů

Šarvátky Nez Perces, 1877

V polovině června 1877 podnikli tři mladí Nez Percéové z tlupy náčelníka Peopeo Hihhiha, Bílého ptáka, nájezd na bílé farmáře a rančery v Idahu. Čtyři z nich zabili a jednoho zranili, čímž vehnali svůj národ do války s Američany.