Realizované projekty     O mně     Kontakt    

Výrobky

Materiální kultura

Dobové technologie

Dobové zbraně

Táboření, reenactment

Fauna - zvířata

Blog

Vyhledávání

Přístupy

O mněIndiáni se mi líbili odmalička, jejich vztah k přírodě, malebnost a exotičnost v kombinaci s jejich (domělou) morální dokonalostí.

Tyto představy byly ovlivněny zejména idealisticky zabarvenou literaturou v podání autorů, jako Karel May, E.T.Seton nebo D.E.Brown.

V roce 1996 jsem se setkal s tzv. "euroindiány", kteří se indiány zabývali relativně do hloubky, studovali poměrně odborné prameny a tábořili v krásných indiánských stylových kostýmech, vyrobených podle dobových předloh.

Tehdy jsem pochopil, že problematikou indiánů je možné se zabývat na poměrně odborné úrovni, což často kontrastuje s idealistickým, "vinetouovským" pojetím laické veřejnosti.

Čím více odborných materiálů a informací jsem získal, tím více jsem si uvědomoval, jak jak byl reálný život indiánů propastně odlišný od romanticko-idealistického pojetí, vsugerovaného veřejnosti zejména Karlem Mayem a celou řadou dalších autorů.

Moje představa ušlechtilého rudocha se pod tíhou relevantních informací překlopila do opačného extrému, do představy po všech stránkách primitivního, sadistického a krvežíznivého barbara, ve kterém není špetka dobroty.

Nakonec jsem dospěl k závěru, že oba postoje jsou stejně extrémní, černobílé a odtržené od reality, že každý na indiánech vidí selektivně to, co na nich vidět chce. Každé pozitivní, nebo naopak negativní morální, či jiné hodnocení indiánů je vždy zcela subjektívní a omezené.

Indiáni nejsou, nebyli a ani nikdy nebudou ideálními lidmi. Nejsou o nic lepší, nebo horší, než kdokoliv jiný. Každá snaha vidět je tak, či onak, je vždy projevem sebeklamu.

Z tohoto důvodu jsem se soustředil čistě na studium kvalitních informačních pramenů, bez jakéholiv morálního, či jiného hodnocení indiánů a jejich životního stylu.

Také jsem pochopil, že není možné se zabývat indiány jako celkem, protože představují celou řadu různorodých kultur, často velmi odlišných. Proto jsem se zaměřil na Vrány (Vraní indiáni, Absarokové) a na zlaté, přerzervační období tohoto lidu, tedy cca roky 1830-1880.

Tímto kmenem a obodbím se zabývám i ve formě praktické oživné historie, neboli reenactmentu, a to s celou rodinou. Zde kladu důraz na dobovou přesnost a sladěnost všech reálií. A v neposlední řadě na malebnost.

Kromě problematiky indiánů se i ostatními aspekty osidlování amerického západu, zejména pak lovců bobřích kožešin (mountainmen).

Lukáš Navrátil, e-mail: indiani@indiani.cz

img